Drømmen om å skyve eldrebølgens utfordringer inn i fremtiden

Det blir stadig flere eldre i Asker og Bærum. Hva skal vi gjøre med de hjelpetrengende eldre fremover?

I et innlegg i Budstikka etterlyser Senior Norge, Asker og Bærum svar på dette spørsmålet. Spørsmålet har blitt stilt mange ganger til Asker og Bærum kommune. De realistiske svarene har uteblitt.

«Vi har ikke råd til å ha eldre på sykehjem som i dag – så flere må bo hjemme lengre, men alle skal få den hjelpen de behøver» – er mantra til kommunene.

Senior Norge, Asker og Bærum er ikke overbevist om holdbarheten av forsikringene om at velferdsteknologi, såkalte nye boformer og frivillighet kan gi en verdig og trygg alderdom i eget hjem. Mye av ansvaret vil utvilsomt havne hos de pårørende (hvis de finnes).

Pensjonistpartiet i Bærum deler disse bekymringene.

Les hele innlegget til Axel Wannag i Budstikka her: Budstikka