– Pensjonistpartiet anser det som svært uheldig at kommune­direktøren foreslår å skyve en rekke sykehjem og omsorgsboligprosjekter ut i tid, skriver innsenderen. Her åpner ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) det nye sykehjemmet på Lindelia tidligere i måneden. FOTO: MATS SAURO HØIMYR

Kan hjemmebaserte tjenester erstatte pleie og omsorg på institusjon? • Budstikka

Innlegg i Budstikka, 15. november 2021 av Svein Sørlie, Leder Pensjonistpartiet i Bærum

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomi plan 2022-2025 er nå til politisk behandling i Bærums politiske råd og utvalg.  Forslaget inneholder en lang rekke tiltak for å bedre kommunens økonomi.

Ett av de foreslåtte tiltakene er å bremse kommunens gjeldsvekst ved å skyve byggingen av et antall planlagte nye heldøgns pleie- og omsorgsplasser ut i tid. Mantraet er mer hjemmebasert pleie- og omsorg – slik at de eldre kan bo lengre i egen bolig.

Med de foreslåtte utsettelsene vil dekningsgraden av sykehjem-/ omsorgsplasser i Bærum gå ned. Eller sagt på en annen måte: Det vil bli stadig vanskeligere å få døgnkontinuerlig pleie- og omsorg for eldre som trenger det.

Det store spørsmålet er i hvilken grad hjemmebaserte tjenester kan erstatte pleie- og omsorg på institusjon?

Kilde (les hele artikkelen i Budstikka): Kan hjemmebaserte tjenester erstatte pleie og omsorg på institusjon? • Budstikka