Årsmøte

Varsel om årsmøte 2023

Årsmøte for Pensjonistpartiet avholdes torsdag 26. januar 2023, kl. 17:00.

Møtested

Bekkestua bibliotek

Frist for å melde saker man ønsker behandlet på årsmøtet er 12. januar 2023.

Kontaktadresser

E-post: post@pp-baerum.no
Brev: Postboks 9, 1332 Østerås

Innkalling med saksliste vil bli utsendt 19. januar 2023

Med vennlig hilsen
Styret, Pensjonistpartiet i Bærum