Valgurne

Livsvisdom i politikken

Hvilke kvalifikasjoner trengs for å styre landet?

Et langt yrkesliv og «Livets skole» har gitt seniorer modenhet og kompetanse som er viktig for å sikre en fornuftsbasert politikk som evner å løse nåtidens utfordringer samtidig som vi tar vare på det beste av det våre forfedre skapte.

Overdreven idealisme, høy selvtillit og forestillinger om fortreffeligheten av egne meninger må «få brynt seg» på seniorer som har erfart at virkelig­heten ofte er langt mer kompleks og langt mindre uselvisk enn det man tror i yngre år!

10 gode grunner for å støtte Pensjonistpartiet

02 Et parti for alle

Pensjonistpartiet henvender seg til alle som ønsker den modenhet og innsikt man får gjennom et «levd liv» mer aktivt inn i politikken.  Vi arbeider mot symbol­politikk og virkelighetsfjerne politiske løsninger som potensielt kan rasere samfunnsøkonomien og velferden til store befolkningsgrupper.