Gaute Dagestad

  • Verv:
  • Alder: 82 år
  • Bosted: Sandvika
  • Sivilstand: Ugift
  • Utdannelse: 4 års læretid, svennekurs og mesterkurs
  • Yrkesbakgrunn:

    Utdannet malermester og har drevet eget malerfirma.

  • T: 952 02 606   E: gaute.dagestad@hotmail.com

Gaute er født i Oslo, men har bodd og arbeidet mesteparten av sitt liv i Sandvika (med unntak av en svipptur til Canada for å jobbe på slutten av 1960 tallet). I 1970 etablerte han eget malerfirma sammen med sin far – et firma som Gaute drev i nesten 50 år.

Gaute er en aktiv person i lokalmiljøet både profesjonelt og som privatperson.  Som malermester har han vært involvert i flere prosjekter for å bevare lokale kulturskatter – bl.a. Høvik kirke, Haslum kirke og Tanum kirke.

Som privatperson har Gaute hatt en lang rekke verv i lokale organisasjoner og institusjoner  – Venner av Gamle Sandvika, Bærum sportsklubb, Sandvika Vel, Tanum og Jong seniorsenter, Henie Onstad seniorsenter, osv.

Som malermester i en mannsalder er Gaute opptatt av å fremme interessen hos unge mennesker for håndverksfag. Gaute mener at et land som ikke er i stand til å utdanne egne folk som kan bygge, reparere og vedlikeholde samfunnets infrastruktur, vil på sikt bli en fattig nasjon.