Astrid Hagevold Johansen

  • Verv:
  • Alder: 66 år
  • Bosted: Oslo
  • Sivilstand: Ugift, 1 barn
  • Utdannelse: IT og økonomi
  • Yrkesbakgrunn:

    Jobber i dag med økonomi som spesialfelt.

  • T: 986 64 048   E: astridhj81@gmail.com

Astrid er opptatt av å få til et bedre samfunn hvor det skal være plass til ALLE om du er gammel eller ung, fattig eller rik, har en funksjonshemming og uavhengig av livssyn. Som person er hun ærlig, humoristisk og løsningsorientert og liker å være i bevegelse. Nå mener hun at tiden er moden for å engasjere seg i politikken, ettersom hun tidligere har vært uten politisk ståsted gjennom flere år.

Astrid er opptatt av PP Bærums kjernesaker.

Hun jobber i dag med økonomi som spesialfelt, hvor hun bygger opp HR, lønn og regnskapsavdelinger gjennom effektivisering og trygge arbeidsrutiner. Hun trives med opplæring og tilrettelegging for ansatte, og er samtidig opptatt av godt arbeidsmiljø, noe som påvirker kvaliteten på den jobben ansatte gjør.

Astrid har vært med i Røde Kors Hjelpekorps siden 2011 som førstehjelpsinstruktør og ambulansepersonell, både i båt og bil. Hun har deltatt i påskeberedskap, ettersøkninger på land og til vanns under 4 årstider. Dessuten har hun jobbet med krise- og katastrofeberedskap i fritiden. Dette har lært henne mye om mennesker.

Hun har som aktiv mor deltatt i forebyggende arbeidet blant barn og unge innenfor barnehage og skole hvor hun bl.a. frontet dårlig inneklima i Oslo-skolene i Byrådet i Oslo. Samtidig har hun som aktiv mor deltatt innen idrett, skolekorps og som natteravn. I rollen som samfunnsengasjert mor har hun fått veldig mye tilbake.

Hun har også jobbet innenfor sykehus og sykehjem gjennom flere år. Det å jobbe med mennesker er veldig givende.

Hun har sittet 12 år som meddommer i Oslo Tingrett.