Kjell Ole Heggland

  • Verv:
  • Alder: 57 år
  • Bosted: Rykkinn
  • Sivilstand: Gift, 2 barn
  • Utdannelse: Siviløkonom
  • Yrkesbakgrunn:

    Selvstendig næringsdrivende. Bred bakgrunn fra oljebransjen og internasjonal skipsfart.

  • T: 950 87 023   E: koheggland@gmail.com
  • Artikler: 3

Kjell-Ole er PP Bærums representant i kommunestyret hvor han nå er inne i sin tredje valgperiode. Kjell-Ole er også styremedlem i PP Bærum.

Kjell-Ole er siviløkonom og selvstendig næringsdrivende.  Han har bakgrunn fra oljebransjen og internasjonal skipsfart hvor han blant annet har opparbeidet bred erfaring i kompliserte kommersielle forhandlinger om avtaler med store økonomiske konsekvenser.   

Kjell-Ole er opptatt av etikk i politikken og spesielt hvordan Bærums politikere og administrasjon best skal ivareta interessene til Bærums befolkning i de mange avtaler Bærum kommune inngår med omliggende kommuner, fylkeskommunen og Staten for å løse viktige felles samfunnsoppgaver.

Med god politisk teft og overbevisende argumentasjon vil han fortsette å sikre gjennomslag for Pensjonistpartiets politikk.