Pamela Hill Griffiths

  • Verv:
  • Alder: 73 år
  • Bosted: Haslum
  • Sivilstand: Gift, 2 barn
  • Utdannelse: Livets skole etter gymnaset pluss en bred variasjon av utdannelser og kurs innen ledelse
  • Yrkesbakgrunn:

    Forfatter og poet, men har i tillegg vært innom mange ulike type jobber. De fleste i serviceyrker.

  • T: 924 37 553   E: catzycat@gmail.com
  • Artikler: 1

Pamela er styremedlem i PP Bærum. I tillegg er hun vararepresentant for Pensjonistpartiet til både kommunestyret og hovedutvalget for aldring og mestring (ALME).

Pamela Hill Griffiths er en aktiv dame mange «jern i ilden». Kort oppsummert en fargerik «tusen-kunstner» med et stort hjerte for både eldre og de i samfunnet som ikke har det så bra. Hun er bl.a. styreleder i «Mental Helse Bærum» og styremedlem i Stiftelsen Villa Walle.