Svein Sørlie

  • Verv:
  • Alder: 74 år
  • Bosted: Fossum Terrrasse
  • Sivilstand: Gift, 2 barn, 6 barnebarn
  • Utdannelse: Sivilingeniør NTH (skip)
  • Yrkesbakgrunn:

    Arbeidet i norsk shipping og norsk redervirksomhet – mangeårig internasjonal ledererfaring.

  • T: 909 86 322   E: svein.soerlie@gmail.com
  • Artikler: 87

Svein Sørlie ble valgt til styreleder i PP Bærum på årsmøtet i januar 2020 hvor han overtok stafettpinnen etter B. Christian Jenssen. Svein er også Pensjonistpartiets representant i Bærum Eldreråd hvor han høsten 2023 starter på sin andre periode.

Pensjonistpartiet i Bærum under Sveins ledelse henvender seg til alle som ønsker den modenhet og innsikt eldregenerasjonen representerer mer aktivt inn i styringen av lokalsamfunnet i Bærum.

Han vil at Pensjonistpartiet skal være en fanebærer for et positivt og optimistisk syn på fremtiden, og at partiet skal være motpol til politiske budskap med sterke innslag av elendighetsbeskrivelser, frykt og skam som reduserer livskvaliteten og fremtidstroen til stadig flere mennesker.  Svein Sørlie tror pragmatisk fakta-orientert tilnærming, teknologiske løsninger og mobilisering av et bredt folkelig engasjement er viktige stikkord for å finne gode politiske løsninger.

Spesielt er det viktig å få motivert enda flere seniorer til å bidra med mer frivillig innsats i lokalmiljøet.  Selv om mange ildsjeler i dag yter en formidabel innsats, finnes det fremdeles et betydelig potensiale for viktig arbeidsinnsats hos et stort antall eldre som har kompetanse, erfaring og villighet til å bidra. Forutsetningen er at forholdene må legges til rette slik at man kan bidra til verdiskapning, trivsel og velferd samtidig som man beholder en viss frihet til å realisere egne ønsker, hobbyer og interesser.