Helge Bostad

  • Verv:
  • Alder: 90 år
  • Bosted: Rykkinn
  • Sivilstand: Enke(mann)
  • Utdannelse: Befalutdannelse i det sjømilitære korps og sykepleier
  • Yrkesbakgrunn:

    Helge har arbeidet hele sin yrkesaktive periode innen sykepleien – både i Norge, i Nordsjøen og internasjonalt.

  • T: 951 18 340   E: hebostad@online.no

Helge Bostad er en av våre veteraner og er tidligere medlem av Kommunestyret i Bærum. Han har videre sittet som medlem i både Eldrerådet og Hovedutvalget for bistand og omsorg.

Helge har en lang og allsidig profesjonell karriere bak seg etter at han fullførte sin befal og sykepleierutdannelse ved det Sjømilitære korps i Horten. Blant annet arbeidet han i mange år ved Emma Hjorths Hjem (se video). Videre arbeidet Helge i 23 år på Ekofiskfeltet i Nordsjøen hvor han også var hovedverneombud i en periode.

I tillegg har Helge tjenestegjort i flere perioder på feltsykehus i Libanon under FN-operasjonene der fra 1978 og utover. I 1988 ble FNs fredsbevarende styrker tildelt Nobels fredspris. For sin deltagelse i FNs fredsbevarende operasjoner mottok Helge «Den internasjonale fredsprismedaljen 1988» i desember samme år.

Helge er fremdeles en aktiv herremann med mange jern i ilden, og han er en velkjent og skattet personlighet i seniormiljøet på Rykkinn. I de senere årene har han fordelt sin tid mellom innsats for Pensjonistpartiet i Bærum og NVIO (Norsk Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner).