Hans Kristian Aag

  • Verv:
  • Alder: 74 år
  • Bosted: Kolsås
  • Sivilstand: Gift
  • Utdannelse: Cand. Oecon fra Universitetet i Oslo (UiO)
  • Yrkesbakgrunn:

    Hans Kristian kommer fra NHO-systemet hvor han blant annet i mange år har hatt ansvaret for rekruttering av nye medlemmer, markedsundersøkelser og data analyser.

  • T: 922 02 519   E: ha-aag@online.no

På årsmøtet til Pensjonistpartiet i Bærum 13. januar 2020 ble Hans Kristian Aag valgt til nestleder i partiets styre. Han ble gjenvalgt både i 2022 og i 2024. Hans Kristian Aag er også Pensjonistpartiets representant i det nyetablerte Hovedutvalget for aldring og mestring (ALME). Videre er han varamedlem til kommunestyret.

Sentralt i Hans Kristian Aags politiske fokus er hans sterke budskap om at man ikke skal akseptere at andre mener vi blir avleggs, utdatert og/eller irrelevant kun fordi vi blir eldre. Det må bli større forståelse for at eldre mennesker har erfaringer og kompetanse som samfunnet trenger.

Han er også sterkt opptatt av at eldre i rimelig grad bør følge med på den digitale utviklingen, og har derfor engasjert seg som IT-veileder i Seniornett Bærum.

Hans Kristian er spesielt opptatt av den digitale utviklingen og hvordan datateknologien påvirker hverdagen til eldre mennesker som av ulike grunner ikke klarer å henge med på de raske forandringene. Han er en viktig ressursperson for å sikre at den stadig økte satsing på velferdsteknologi innen helse og omsorg sektoren først og fremst skjer på brukernes premisser og ut fra deres behov.