Årsmøte 2022

Varsel om årsmøte

Årsmøtet for Pensjonistpartiet i Bærum er planlagt avholdt torsdag 3. februar 2022, kl. 15:00

Hvis smittesituasjonen tillater at årsmøtet avholdes som et fysisk møte, vil møtet bli holdt på Bekkestua bibliotek. Alternativt vil møtet bli avholdt som et digitalt møte på Zoom.  

Frist for å melde saker man ønsker behandlet på årsmøtet er 20. januar 2022.  

Innkalling med saksliste vil bli utsendt 27. januar 2022.

Med vennlig hilsen 

for styret Pensjonistpartiet i Bærum

Svein Sørlie
Styreleder