Er det klokt å avvikle CAN-senteret i Altea

Kommunedirektøren har foreslått å nedlegge Bærum kommunes flotte rehabilteringssenter i Altea (CAN – Centro Assistencial Noruego). Har Bærum kommune virkelig råd til å kvitte seg med så mye helsefaglig kompetanse?

Vi blir stadig flere eldre i Bærum, og risikoen for å bli rammet av ett av «livets brutale svingslag» øker med alderen. For mange av de som rammes, er et godt og profesjonelt rehabiliterings­tilbud helt avgjørende for å kunne kjempe seg tilbake til hverdagen. Å trene seg opp på egen hånd vil være mye tyngre, enn si nesten umulig i mange tilfeller. Pensjonistpartiet er derfor overbevist om at behovet for rehabiliteringsplasser vil være stigende de nærmeste årene.

Å erstatte kapasiteten på CAN med tilsvarende antall nye plasser her hjemme vil være både utfordrende og kostbart. Spesielt fordi mangelen på kvalifisert personell med helsefaglig bakgrunn blir stadig mer proble­matisk. Underbemanning og hyppig bruk av ufaglærte er ikke uvanlig i pleie- og omsorgssektoren. Vikarbruken er ofte uakseptabel høy. Med dette bakteppet fremstår det som uklokt å «kaste ut» så mye helsefaglig kompetanse som en nedleggelse av CAN vil innebære.

Les hele innlegget i Budstikka her.