Valgkampsaker

Avvikle helse­foretaks­modellen

Pensjonistpartiet vil tilbakeføre sykehusene under folkevalgt kontroll og sette en stopper for at ansvaret for liv og helse overlates til «ansiktsløse» byråkrater som ikke må stå til ansvar ovenfor befolkningen. Lokale sykehus, som Bærum sykehus, skal finansieres og videre­utvikles som selvstendige enheter tilpasset befolkningens størrelse og behov – med et mest mulig fullstendig behandlingstilbud innen et bredt spekter av spesialisthelsetjenester.