Offentlig ordskifte

Pensjonister har det så bra…

Pensjonistpartiet opplever at diskusjonene om seniorpolitikk for ofte er polarisert i to ytterpunkter.  Enten dreier det seg om stakkarslige, syke gamle som vanskjøttes på institusjoner – eller så fokuseres det på spreke pensjonister på vei til Gardermoen med golfsettet i bagasjen.  

Mange deltakere i samfunnsdebatten havner i «Gardermoen grøften».  Ett av argumentene vi ofte møter fra disse går i korthet ut på at «Pensjonister aldri har hatt det så godt som i dag – derfor bør de holde munn og slutte å sutre»

Pensjonistpartiet mener at denne type innspill har liten verdi som bidrag i en konstruktiv debatt om eldres livssituasjon og seniorpolitikk.

De fleste eldre i Norge har det bra

Ja…., men det har også andre aldersgrupper.

Barn og unge har aldri hatt det så godt materielt som i dag, men det betyr ikke at vi skal slutte å diskutere oppvekstvilkår for unge og overgrep mot barn.  Rause velferdsordninger skal ikke forhindre oss å diskutere hvordan vi skal få flere til å delta aktivt i yrkeslivet.  At de flyktninger som sitter på vent i norske asylmottak har det bedre enn de ulykkelige som sitter i flyktningleire i midtøsten eller Afrika, betyr ikke at diskusjonen om hvordan vi skal bosette og integrere de som har vært så heldige å få komme til Norge, skal forstumme.

Skal vi utvikle robuste strategier og finne frem til velfungerende tiltak på de utfordringer som den såkalte «eldrebølgen» representerer, må det være flere nyanser i bildet enn sort og hvitt.  Ja, de fleste eldre har det godt, men det er dessverre også alt for mange som ikke har det så greit. 

Å ha meninger er ikke sutring

Pensjonistpartiet arbeider for et samfunn som er preget av verdighet, respekt, likeverd, deltagelse og livsglede for alle grupper – samt tilstrekkelig antall “varme hender” i omsorgsarbeidet når behovet for dette inntreffer.  Det er ikke sutring å ytre seg på en konstruktiv måte og ha meninger om hva som er til beste for alle i samfunnet.

Seniorers livserfaring, kunnskap og aktive engasjement på mange områder er viktige elementer for å skape nødvendig balanse i samfunnsdebatten. 

«Vi skal ikke la oss stoppe av hersketeknikker!»