Jubeldag for Fornebubanen - Budstikka 28062019

Fornebubanen – ingen genistrek

Jubeldag for Fornebubanen
Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (til venstre), og Bærums vararordfører Ole Kristian Udnes var svært glade da byvekstavtalen mellom Oslo og Akershus ble signert på Skøyen stasjon onsdag. Den sikrer finansieringen av Fornebubanen. FOTO: EVA GROVEN

Bærum Høyre var i ekstase når Byvekstavtalen for hovedstadsregionen ble underskrevet: «Statlig bidrag til finansieringen av Fornebubanen var sikret!» (Faksimile fra Budstikka 28.06.2019)

Pensjonistparti i Bærum synes ikke Fornebubanen er en genistrek.  Kamelene som er svelget av Bærum for å få finansieringen av banen på plass er mange og store.  Først og fremst fordi hele utbyggingen av Fornebuområdet blir noe helt annet enn det som var forutsatt og planlagt i utgangspunktet. Siste tall er neppe sagt hva angår sluttprisen på baneutbyggingen.  Derfor stopper med all sannsynlighet heller ikke utbyggingen med det antall boliger man legger opp til i dagens kommuneplan.

Mye henger sammen: Fornebubanen, antall boliger på Fornebu, ny E18, «Vestre lenke», Gjønnesdiagonalen, Byvekstavtalen, Oslopakke 3, osv.  Summa summarum blir den pris Bærums befolkning må betale for dette knefallet for dyktige utbyggere, som har kjent sin besøkelsestid, fullstendig uakseptabel.  En ting er høye bompenger og hva som eventuelt måtte komme av eiendomsskatt i Bærum når gjeldsgraden i kommunen går gjennom taket. Verre er omkostningene med redusert tilbud og kvalitet på barnehager, eldreomsorg, skoler, idrett og kultur, pleietjenester, osv.  Alt det en kommune må spare inn på når kommuneøkonomien skranter.

Lite lystige fremtidsutsikter, men vanskelig å stoppe så lenge politikere på begge sider av tradisjonelle skillelinjer lovpriser ideen om at Bærum skal avlaste Oslo for det utbyggingspresset som finnes i hovedstadsregionen.  Konsekvensen (satt på spissen) er at Fornebu blir en bydel i Oslo – finansiert av Bærums innbyggere.  Fornebubanen er en del av dette bildet.