Er dagens digitalisering av samfunnet hodeløs og hjerteløs?

Senior Norge arrangerer åpent møte tirsdag 25. oktober 2022, kl, 10.30-13.15 i Citybox Oslo, Prinsens gate 6

Mer enn 600.000 borgere – hovedsakelig eldre – behersker ikke dagens digitaliserte hverdag. De lever i et utenforskap! De behersker ikke krav/forventninger som den digitaliserte verden rundt oss forutsetter at vi er en del av.

  • Hvordan opplever de eldre den digitaliserte hverdagen?
  • Hvilke tiltak må gjøres for å redusere et alvorlig problem for de som ikke henger med?
  • Kan vi forvente en trygg og god oppfølging av oss som trenger hjelp og bistand for å få dekket daglige behov?

Senior Norge har hentet inn ressurspersoner som kan svare på noen av disse kritiske spørsmålene. Her deltar blant annet Emma Wagner, Rambøll Management Consulting; Tormod Bjørnstad, pensjonist; Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge; Anita Vatland, leder i Pårørendealliansen; Marie Elise Axelsen, avdelingsdirektør i KS; Sehrish Akhtaendiat, forskningsstipendiat Oslo Met; Tone Bye, generalsekretær i Livsglede for Eldre og vi har utfordret IKT Norge om veien videre.

Program:

10.30    Dørene åpnes – kaffe og litt småmat

11.00    Åpning ved ordfører Marianne Borgen og styreleder Jon Rogstad

11.15    Presentasjoner, møteleder Stig Klingstvedt

11.15    Undersøkelsen IT i praksis 2022 – Status for digitalisering i norsk offentlig sektor.
             
Prosjektleder Emma Wagner, Rambøll Management Consulting

11.30    Hvordan oppleves digitalt utenforskap? Tormod Bjørnstad

11.45    Hvordan vil bankene håndtere de ikke-digitale kundene? Presentasjon av
             den nye bransjenormen.
Forbrukerpolitisk direktør Gry Nergård, Finans Norge

12.00    Pause

12.15    Paneldebatt med:

  • Anita Vatland, leder i Pårørendealliansen
  • Marie Elise Axelsen, avd.dir. i KS
  • Sehrish Akhtaendiat, forskningsstipendiat Oslo Met
  • Tone Bye, generalsekretær i Livsglede for Eldre   

13.00    Veien videre. Representant for IKT Norge presenterer arbeid med Handlingsplan for utenforskap.

            Oppsummering og hvordan jobbe videre, Jon Rogstad, styreleder i Senior Norge

13.20    Avslutning