Omstilling 2024 Bærum

Oppsiktsvekkende prioriteringer i Bærum

Av Kjell-Ole Heggland, gruppeleder for Pensjonistpartiet i Bærum. Publisert Budstikka 20. mai 2020.

«De fleste Bærumspolitikere sliper knivene og gjør seg klar til kutt» skriver Budstikka 28. mars 2020.

Det synes altså som om politikerne i Bærum endelig tar innover seg den vanskelige økonomiske situasjonen. Det var på høy tid!

Pensjonistpartiet har i mange år påpekt at det planlagte investeringsnivået ville medføre betydelige kutt i tjenestetilbudet til vår eksisterende befolkning, og en svært tyngende gjeldsbyrde for fremtidige generasjoner.

Framtidsutsiktene for økonomien i Bærum kommune har derfor vært åpenbart problematiske i lang tid før koronaviruset slo til, og Pensjonistpartiet har ved flere anledninger påpekt dette. Siste utgave av LDIP (Langsiktig Drifts- og Investerings Plan) datert 27.02.2020, beskriver nettopp de økonomiske utfordringene som kommunen har vært klar over i hele kommunestyreperioden 2015-19, uten å ha vært villige til å ta de nødvendige grep for å bedre på situasjonen. 

Den negative utviklingen i kommuneøkonomien har flere årsaker, men kommunedirektøren bekrefter nå Pensjonistpartiets analyse av situasjonen i sitt dokument «Omstilling 2024». Hovedårsakene til det økonomiske uføret i Bærum skyldes manglende vedlikehold av våre kommunale bygninger de seneste 30-40 år, samt altfor store kommunale investeringer i sosial infrastruktur, spesielt på Fornebu. 

Omstilling 2024 Bærum

Når de økonomiske problemene i Bærum i hovedsak kan løses ved å prioritere tjenestetilbudet til egne innbyggere fremfor investeringene som skal til for å flytte omlag 15000 nye innbyggere fra Oslo til Fornebu, så burde prioriteringene være enkle for oss lokalpolitikere. Nå må vi snart våkne opp og vise økonomisk handlingsevne og demokratisk integritet til fordel for våre egne innbyggere i Bærum!