Allerede i 1986 sa B. Christian Jenssen stopp til videre utbygging av Fornebu.

B. Christian Jenssen er død

B. Christian Jenssen fotografert sist høst, mens han holder et bilde fra midten av 50-tallet da han sto gensermodell for Stabekk-fotograf Jo Benkow, den senere stortingspresidenten. FOTO: KNUT BJERKE.

Kilde: B. Christian Jenssen er død

Nils Johan Dahl 06. april 2020, kl 15:10

Jenssen var født 30. november 1936 og døde 2. april 2020.

Han var i mange år hyppig i Budstikkas spalter blant annet som frontfigur i to store saker: Nedleggelse av Fornebu flyplass og bygging av ny E18 gjennom Asker og Bærum.

Jenssen bodde de siste årene på Lysaker, men han vokste opp på Strand, tett ved både flyplassen og motorveien. Som leder for Folkeaksjonen mot videre utbygging av Fornebu engasjerte han seg i arbeidet for å flytte hovedflyplassen. 

– Vi var mange som deltok i å protestere, og heldigvis allierte vi oss med de rette politikerne som skar gjennom og besluttet flyplassen nedlagt, sa han til Budstikka ved 75-årsdagen i 2011. 

Å få bygget ny E18 gjennom Asker og Bærum var en annen mangeårig kampsak, og han omtalte ved en anledning dagens E18 som en krøttersti.

Allerede i 1986 sa B. Christian Jenssen stopp til videre utbygging av Fornebu.
Allerede i 1986 sa B. Christian Jenssen stopp til videre utbygging av Fornebu.

Hans fulle navn var Bernhard Christian Jenssen.

– B-fornavnet er ingen hemmelighet, det er bare for å gjøre folk nysgjerrige og ha det litt moro, sa han i et intervju med Budstikka.

Jenssen tok utdannelse på befalsskolen for Feltartilleriet og Bedriftsøkonomisk institutt. Han hadde ledende stillinger i Morgenbladet, Dyno Industrier, Autoriserte Reklamebyråers Forening, Sponsor Service og Norsk Telegrambyrå og var direktør for Nationaltheatret. I 13 år frem til han gikk av med pensjon i 2006 var han direktør i Asker næringsråd. 

Aktiv i Pensjonistpartiet

Jenssen var tidligere Høyre-mann, men var gjennom flere år aktiv i Pensjonistpartiet i Bærum, der han helt frem til i januar var styreleder.

Han har også vært engasjert i Foreningen retten til en verdig død (tidligere Landsforeningen Mitt Livstestamente) og Landsforeningen rettferdighet for de eldre, sistnevnte en protestaksjon mot deler av pensjonsreformen og skattereformen. Han var aktiv i Akerselva vel i Oslo, og i fjor engasjerte han seg mot Røkkes planlagte høyhus på over 60 etasjer på Fornebu.