Alarm

Hva skal trygghet koste?

Høyere egenbetaling på Trygghetspakken

I Handlingsprogrammet 2021 – 2024 foreslår kommunedirektøren å øke egenbetalingen for «Trygghetspakken» med over 50 % (fra 417 til 687 kroner pr. måned).

Bærum kommune tilbyr innbyggerne en «Trygghetspakke» som inkluderer trygghetsalarm, brann- og røykvarsler, elektronisk lås og bevegelsessensor. Dette er et viktig bidrag for å øke eldres trygghet og mestring til å kunne bo lengre hjemme, slik at behovet for ytterligere hjemmetjenester eller plass i heldøgns pleie- og omsorgstjenester utsettes.

Pensjonistpartiet synes dette er et meget positivt tilbud fordi de aller fleste ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig. Skal dette være en god løsning er det imidlertid en forutsetning at man føler seg trygg. Mange opplever dessverre at når de fysiske og kognitive evnene svekkes – så kommer også utryggheten snikende. Da er det viktig med gode løsninger som gir visshet om at det umiddelbart blir slått alarm hvis uhellet skulle være ute eller man har behov for hjelp.

Lite gjennomtenkt forslag

Pensjonistpartiet synes denne foreslåtte prisøkningen er et lite gjennomtenkt. Først og fremst fordi vi mener Bærum kommune skal være uhyre varsom med økning av satsene på nødvendige og ønskede tjenester som i realiteten representerer store besparelser for kommunen (i forhold til alternativkostnaden – sykehjem, omsorgsbolig, osv.) Skal man snakke om selvkost for kommunen må man også ta med besparelser i regnestykket.

Dernest, med utgangspunkt i årets trygdeoppgjør, hvor pensjonister ligger an til å få redusert sin kjøpekraft for femte gang på seks år, er vi fortørnet over en foreslått økning i egenbetalingen på over 50 %. Dette er uhørt! For de pensjonistene som har minst kjøpekraft representerer de stadig tilbakevendende negative trygdeoppgjørene en reell forverring av levekår og livskvalitet. Vi kan ikke ha det slik i Bærum at fundamentale behov som trygghet blir et spørsmål om størrelsen på lommeboken.