Budstikka logo

Bærum er en bygd, ikke en by

Byvekstavtalen

Av Kjell-Ole Heggland, Kommunestyrerepresentant og gruppeleder for Pensjonistpartiet i Bærum

Leserinnlegg i Budstikka, onsdag 31. mars 2021 (bak betalingsmur)

Høyres gruppeleder Morten Skauge holder forsvarstale for byvekstavtalen i Budstikka 5. mars 2021. Det var på tide at Høyre tar bladet fra munnen!

Innlegg Budstikka 31 03 2021 KOH

For det er et betydelig lokaldemokratisk problem, når Høyre i de viktigste prinsipielle sakene i kommunestyret ikke står opp for Bærums interesser, men driver igjennom beslutningene med støtte fra sosialistisk side i politikken. Så også i beslutningen om å inngå en byvekstavtale.

Byvekstavtalen, som Høyre vedtok sammen med blant annet Ap, Sp og SV, er en avtale som påtvinger Bærum å følge arealplanen som er utarbeidet av Osloregionen. Avtalen har ført Bærums økonomi inn i en meget vanskelig situasjon med blant annet rekordhøy gjeldsgrad og store nedskjæringsbehov på kommunebudsjettene som resultat. I tillegg har det blitt nærmest umulig for unge familier og innbyggere med vanlige yrker og midlere inntekter å kjøpe egen bolig i Bærum. 

De negative konsekvensene av Byvekstavtalen er mange, men viktigst er det at Bærum ikke lenger er herre i eget hus. Etter at byvekstavtalen ble signert, får ikke Bærum lenger lov til å definere sine egne fremtidige utbyggingsområder. Fakta er at departementet med henvisning til byvekstavtalen har underkjent beslutningen fra et enstemmig kommunestyre om at Avtjerna skal være et fremtidig utbyggingsområde i Bærum kommune.

Underkjent et enstemmig kommunestyrevedtak med tilbakevirkende kraft, dere! Så mye for Høyres lovprising av lokaldemokratiet.

Konsekvensen, er at det nesten ikke finnes tilgjengelige områder i Bærum hvor det vil være mulig å bygge rimeligere boliger for folk flest.

Man kan jo spørre seg hvorfor Høyre mener at Bærum skal være en by og ikke en bygd? Hvorfor skal Bærum bare bygge på Fornebu, Sandvika og Bekkestua? Hvordan i all verden kan Høyre mene at de kan tilby rimelige boliger for folk flest på de mest attraktive boområdene i hele Norge?

Vi har forståelse for at Høyre gjerne vil bestemme i storbyene. De er jo et borgerlige byparti for de rikeste må vite. Men det fremstår som en underlig løsning at Høyre nå definerer Bærum som en storby.  

Høyres gruppeleder stiller spørsmålstegn ved Pensjonistpartiets troverdighet i sin artikkel 5. mars 2021. Vi kan forsikre om at Pensjonistpartiets økende troverdighet og oppslutning i Bærum kun baserer seg på dokumenterbare fakta. Om Høyres gruppeleder Skauges alternative fakta fremstår like troverdig, det overlater vi til velgerne å bedømme.