Kjell Ole Heggland Foto: RefleXon/Antara

Planutvalgets leder har mistet kontrollen over arealpolitikken

Pensjonistpartiets gruppeleder i Bærum kommunestyre, Kjell-Ole Heggland, ber om forklaring på hvorfor Planutvalget holder hemmelig møte om å innføre bygge- og deleforbud for ca. 20 000 villaeiendommer i kommunen.

«Pensjonistpartiet mener endrede lover, regler eller rettspraksis er på ingen måte en gyldig begrunnelse for å lukke et planmøte for offentlig innsyn», skriver Kjell-Ole Heggland i et innlegg i dagens utgave av Budstikka (les innlegget her).

Dette er toppen på et stort og komplisert sakskompleks, men i bunnen ligger spørsmålet om hvem som skal bestemme hvordan kommunen vår skal se ut i fremtiden. For Pensjonistpartiet i Bærum er svaret enkelt: Det er Bærums befolkning – punktum. De mange politiske krumspring man nå er vitne til, er bare forsøk på å tilsløre det faktum at et flertall av Bærums politikere (med Høyre i spissen) har fraskrevet seg kontrollen over Bærums arealpolitikk. Gjennom å undertegne Byvekstavtalen, har Bærum forpliktet seg til å følge påleggene i «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus».

Et av hovedpunktene i denne regionale planen er kravet om at fremtidig boligbygging i hovedsak skal skje gjennom fortetting på såkalte kollektivknutepunkter og/ eller langs jernbane og T-bane linjene i Bærum. Pensjonistpartiet i Bærum vil derfor ikke bli spesielt overrasket dersom det midlertidig forbudet som nå er innført, vil vise seg å bli permanent.