Tone Coucheron er leder i Pensjonistpartiet FOTO: PRIVAT

Hva slags offentlig ordskifte skal vi ha?

Tone Coucheron, partileder Pensjonistpartiet 25. februar 2020, kl 07:15

Kilde: Hva slags offentlig ordskifte skal vi ha? • Budstikka

I Budstikkas oppslag fredag 21. februar blir Pensjonistpartiet i Asker bl.a. omtalt som «de eldrekranglefanters forening». Pensjonistpartiet tar avstand fra et offentlig ordskifte hvor man bruker nedverdigende karakteristikker om eldre mennesker eller deres organisasjoner. Spesielt i dette tilfellet hvor man «skjærer alle over én kam» og setter et negativt stempel på en stor gruppe mennesker i Asker basert på uenighet mellom noen enkeltpersoner.

Tone Coucheron er leder i Pensjonistpartiet FOTO: PRIVAT

En av grunnpilarene i Pensjonistpartiets politikk er å sikre at alle befolkningsgrupper blir møtt med den samme grad av respekt fra sine omgivelser. Dette gjelder enten man er ung eller gammel, mann eller kvinne, rik eller fattig, arbeidsfør eller ufør, etnisk norsk eller innvandrer.

Likeverd er en av Pensjonistpartiets kjerneverdier. Vi er bekymret for at uttrykk som «gamliser», «fossiler», «gamle gretne gubber eller kjerringer» (og «eldre kranglefanter») skal bli aksepterte skjellsord i det offentlige ordskiftet selv hos presumptivt seriøse medieaktører. 

Pensjonistpartiet mener at hvis vi tillater respekten for hverandre å forvitre rykkes teppet vekk under den solidaritet som er nødvendig for at velferdsstaten skal fungere slik vi ønsker.

Dette har også en demokratisk dimensjon. Pensjonistpartiet er opptatt av en fri og konstruktiv offentlig debatt hvor vanlige høflighetsnormer håndheves. Alle skal kunne delta uten å bli møtt med personangrep eller sårende karakteristikker. Hvis man ikke slår ned på overtramp, vil mange kvie seg for å hevde sine synspunkter offentlig og/eller være tilknyttet organisasjoner som blir forsøkt latterliggjort med ulike hersketeknikker En slik utvikling vil være uheldig. Eldre mennesker har erfaringer, kompetanse og arbeidskapasitet som samfunnet trenger for å takle de utfordringer som ligger foran oss.

Hva angår interne saker i parti et ønsker ikke Pensjonistpartiet å prosedere disse i mediene. Vi mener alle er best tjent med at disse sakene behandles i de organer i partiet som har til oppgave å håndtere denne type uoverensstemmelser.