Valgurne

Vi trenger kandidater til stortingslisten i Akershus valgdistrikt – kan du bidra?

PP-Bærum søker etter personer til Pensjonistpartiets liste i Akershus ved årets stortingsvalg.

I år er det stortingsvalg. Valgdagen er 13. september. Viken fylke vil ved dette stortingsvalget være delt i 3 valgdistrikter som i grove trekk følger de gamle fylkesgrensene. Mandatfordelingen er som følger:

  • Østfold valgdistrikt: 9 representanter
  • Akershus valgdistrikt: 19 representanter
  • Buskerud valgdistrikt: 8 representanter

PP-Viken har ambisjon om å stille lister i alle 3 valgdistriktene.

Nominasjonsprossen pågår nå, og styret i PP-Bærum ønsker å bidra til at Pensjonistpartiet stiller med flere dyktige og innsatsvillige personer fra Bærum på Akershuslisten. Vårt politiske prosjekt er å få flere seniorer fra Bærum til å bidra til styringen av landet med sin kunnskap, erfaring og livsvisdom. Vi har mye å bidra med.

Hvis du er villig til å stå på Pensjonistpartiets liste ved høstens stortingsvalg kan du henvende deg til Svein Sørlie, styreleder i PP-Bærum på e-post: svein.soerlie@gmail.com. Har du spørsmål kan du ringe: 9098 6322.

Nominasjonsmøte for å bestemme personsammensetning og listeplassering i Akershus valgdistrikt vil bli avholdt som medlemsmøte 9. mars 2021. På grunn av smittesituasjonen er det rimelig å anta at møtet må holdes på en digital plattform.