Varsel om årsmøte

Pensjonistpartiet i Bærum vil avholde årsmøte torsdag 28. januar 2021 kl. 18:00
Av smittevernhensyn vil dette bli et digitalt møte på Zoom.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret v/ styreleder innen torsdag 14. januar 2021 svein.soerlie@gmail.com.


Innkalling til årsmøte med fullstendig saksliste og påmeldingsinformasjon vil bli sendt ut senest torsdag 21. januar 2021.