Covid-19 vaksinering

Når kommer Covid-19 vaksinen?

Mange synes det går sent med vaksineringen i Bærum. Gjennomgangsmelodien når folk ringer er at venner og bekjente som bor i andre kommuner har fått både en og tildels to doser allerede.

Kommunedirektøren har i notat datert 17.02.2021 til kommunestyret, hovedutvalget for bistand og omsorg og eldrerådet besvart følgende spørsmål:

Er det riktig at Bærum ligger etter kommuner det er naturlig å sammenlikne seg med, i vaksinering av eldre utenfor institusjon?

Kommunedirektøren svarer:

Bærum kommune ligger ikke etter. Pr. 14. februar har kommunen mottatt 4704 vaksinedoser og alle doser er satt. Se notatet her.

Pensjonistpartiet i Bærum konstaterer at vi og våre sympatisører har en noe annen situasjonsforståelse. VG’s /FHI’s oversikt over status for Covid-19 vaksinasjoner i landets kommuner viser at Bærum per 17.02.2021 ligger på 340. plass av landets 355 kommuner. Se oversikten her.

Det er ikke lett å sette vaksinedoser man ikke får. Pensjonistpartiet i Bærum mener at «noen» bør glemme prestisjen rundt tidligere vedtatt vaksinefordeling. Når en av landets mest folkerike kommuner får altfor få vaksiner, reiser dette mange vanskelige problemstillinger.

Det er ganske alarmerende for Bærums eldre, som venter på vaksiner, når kommunedirektøren i sitt notat sier at kommunen «ikke har fått tilbakemelding fra FHI på sin henvendelse» (om påpekninger av at noen kommuner tilsynelatende ligger foran i løypa og sin anmodning om at skjevheter i fordeling av vaksiner jevnes ut).