Budstikka logo

Et nederlag for lokaldemokratiet i Bærum

Hyyysjjj…ikke prat om det!

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har underkjent vedtaket fra et enstemmig kommunestyre i Bærum om at Avtjerna skulle være et fremtidig bo-område med boliger til en pris det er mulig å betale for folk med vanlige jobber og vanlige inntekter. Begrunnelsen for innsigelsen er at utbygging av området vil være i strid med bestemmelsene i de retningslinjer for areal- og transportplanlegging som Bærum kommune forpliktet seg til å følge da kommunestyret 27. november 2019 vedtok å inngå en «Byvekstavtale» med Oslo og Akershus fylke.

Trist for alle de som sliter med å skaffe seg en passende bolig i et overopphetet boligmarked at Bærums politikere ikke lenger bestemmer kommunens arealpolitikk.

Les Kjell-Ole Hegglands innlegg i Budstikka her.

Kjell Ole Heggland - styremedlem i PP Bærum

Kjell-Ole Heggland
Kommunestyrerepresentant og gruppeleder for Pensjonistpartiet i Bærum.