Budstikka logo

Kvalitetsledelse i pleie og omsorg

Kjell Ole Heggland - styremedlem i PP Bærum
Kjell Ole Heggland
Gruppeleder i kommunestyret
Pensjonistpartiet i Bærum

De fleste anerkjenner hvilken fantastisk jobb ansatte på alle nivåer innen pleie- og omsorgssektoren i Bærum gjør for at våre eldste og svakeste skal ha det best mulig. Den voksende usikkerhet som nå vokser frem hva angår kvaliteten på pleie-og omsorgstjenestene, tolker Pensjonistpartiet først og fremst som en bekymring i forhold til om politikerne prioriterer riktig og om styringssystemene i kommunen fungerer godt nok.

Utgangspunktet for den skepsis som gjør seg gjeldene er flere svært alvorlige hendelser innen pleie og omsorgssektoren i Bærum (bl.a. Vallerhjemmet, Stabekktunet). Det blir en vanskelig oppgave for kommunens ledelse å overbevise ansatte og publikum om at man har et velfungerende styringssystem.

Les innlegget i Budstikka her.