Ingebjørg S. Thoresen

Ingebjørg S. Thoresen

Grafisk designer, Nettvendt

Vår førstekandidat: Kjell-Ole Heggland

Kjell Ole Heggland Foto: RefleXon/Antara

Alder: 56 årBosted: RykkinnSivilstand: Gift, 2 barnUtdannelse: SiviløkonomYrkesbakgrunn: Selvstendig næringsdrivende med bak grunn fra oljebransjen og internasjonal skipsfart. Kjell-Ole Heggland er styremedlem i PP Bærum og har vært partiets representant og gruppeleder i kommunestyret i 8 år. Han er utdannet…

Vår andrekandidat: Hans Kristian Aag

Hans Kristian Aag Foto: RefleXon/Antara

Alder: 72 årBosted: KolsåsSivilstand: Gift, 2 barnUtdannelse: Cand. Oecon Yrkesbakgrunn: Arbeidet i NHO-systemet med bl.a. ansvar for medlemsrekruttering, markedsunder søkelser og dataanalyser. Hans Kristian Aag er nestleder i PP-Bærum og har vært partiets representant i hovedutvalg for bistand og omsorg…

Vår tredjekandidat: Pamela Hill Griffiths

Pamela Hill Griffiths

Alder: 72 årBosted: HaslumSivilstand: Gift, 2 barnUtdannelse: Gymnas og utdannelse innen ledelseYrkesbakgrunn: Forfatter, poet pluss mange ulike type jobber innen service- og helsesektoren. Pamela er styremedlem i PP Bærum. I tillegg er hun personlig vararepresentant for Svein Sørlie i Eldrerådet…

Hvilke kvalifikasjoner trengs for å styre landet?

Mangfold og inkludering

Stortingsrepresentantene er våre fremste tillitsvalgte. De forvalter våre store fellesverdier og legger viktige føringer for hvordan fremtidens samfunn skal se ut. I løpet av en stortings-periode gjør de mange vedtak som har stor betydning for livet til oss alle –…