Mangfold og inkludering

Hvilke kvalifikasjoner trengs for å styre landet?

Stortingsrepresentantene er våre fremste tillitsvalgte. De forvalter våre store fellesverdier og legger viktige føringer for hvordan fremtidens samfunn skal se ut. I løpet av en stortings-periode gjør de mange vedtak som har stor betydning for livet til oss alle – både i dag og i fremtiden.

Hvilke kompetanse og hvor mye erfaring skal våre fremste tillitsvalgte ha for at vi kan være sikre på at de er i stand til å levere det vi må forvente av personer som innehar slike nøkkelposisjoner?

Et langt yrkesliv og «livets skole» har gitt Pensjonistpartiets kandidater det som kreves for å sikre en fornuftsbasert politikk som evner å løse nåtidens utfordringer uten å kaste over bord det beste av hva våre forfedre bygget opp!

Overdreven idealisme, høy selvtillit og forestillinger om fortreffeligheten av egne meninger må «få brynt seg» på seniorer som har erfart at virkeligheten ofte er langt mer kompleks og langt mindre uselvisk enn det man tror i yngre år. 

Kommentar:

Det er et paradoks at når vi skal pusse opp badet eller male stuen er de fleste av oss svært nøye med å sjekke kvalifikasjoner og referanser til den/ de håndverkere vi engasjerer for å gjøre jobben.  Når det gjelder å velge hvem som skal ta mange viktige avgjørelser for livet vårt fremover og forvalte vår andel av felles-formuen, stiller vi få eller ingen spørsmål om kvalifikasjoner og erfaring.

Svein Sørlie