Hoppende glad senior med stokk

Pensjonistpartiet i Bærum ønsker velkommen til ny hjemmeside

Vi har gleden av å ønske deg velkommen til vår nye hjemmeside!

Her vil du finne mye informasjon om vår politikk og våre tanker om hva Pensjonistpartiet i Bærum er og skal være. I tillegg vil vi løpende legge ut informasjon om aktuelle saker i Bærum og våre kommentarer til disse. La det gjerne bli en vane å stikke innom oss en gang eller to i uken.

Vi håper du har tid til å bruke noen minutter på å utforske innholdet på siden. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på hva du synes – utseende, innhold, vår politikk, ting du savner, osv. Vi er et parti som ønsker å være talerør for våre medlemmer, velgere og sympatisører.  Da trenger vi kontakt med dere.

Tidspunktet for lanseringen av hjemmesiden vår er ikke tilfeldig. Vi går snart inn i en valgkamp frem mot stortingsvalget 2021. Basert på tidligere erfaringer vil de riksdekkende mediene (NRK, TV2, Aftenposten, VG, osv.) styre store deler av hva som skjer i valgkampen – både hva angår tematikk og hvem som skal komme til orde. Til tross for at Stortinget består av 169 representanter vil mye av oppmerksomheten konsentreres på et lite antall sentrale rikspolitikere og hva disse mener.

Kort sagt – de riksdekkende medier er kraftfulle meningspåvirkere med stor makt. I tillegg har det vokst frem en «hær» med informasjonsrådgivere mellom de som styrer og de som styres. Hensikten er ikke nødvendigvis å bidra til større åpenhet og forståelse. Ofte er det snakk om å selge et politisk budskap på en effektiv måte eller å få oppdragsgiver til å fremstå i et mest mulig fordelaktig lys. 

For Pensjonistpartiet er det derfor viktig å etablere en direkte kanal til våre velgere og sympatisører uten mellomledd som kan ha en agenda. Vi mener det er et viktig demokratisk prinsipp at befolkningen skal ha direkte adgang til sine politikere og andre tillitsvalgte (og omvendt). Vi ber derfor alle våre velgere om å være aktive i kommunikasjonen med oss.  

Dine muligheter for å nå oss er mange: vår hjemmeside og vår Facebook side, send oss en e-post, ring oss, send en SMS eller (hvis elektronikkens verden ikke er for deg – send oss et brev).

Vi håper du vil ha hyggelige og interessante stunder på hjemmesiden vår!