Stikkord Styremedlem PP Bærum

Astrid Hagevold Johansen

Astrid Hagevold Johansen Foto: RefleXon/Antara

Astrid er opptatt av å få til et bedre samfunn hvor det skal være plass til ALLE om du er gammel eller ung, fattig eller rik, har en funksjonshemming og uavhengig av livssyn. Som person er hun ærlig, humoristisk og…

Pamela Hill Griffiths

Pamela Hill Griffiths

Pamela er styremedlem i PP Bærum. I tillegg er hun vararepresentant for Pensjonistpartiet til både kommunestyret og hovedutvalget for aldring og mestring (ALME). Pamela Hill Griffiths er en aktiv dame mange «jern i ilden». Kort oppsummert en fargerik «tusen-kunstner» med…

Kjell Ole Heggland

Kjell Ole Heggland Foto: RefleXon/Antara

Kjell-Ole er PP Bærums representant i kommunestyret hvor han nå er inne i sin tredje valgperiode. Kjell-Ole er også styremedlem i PP Bærum. Kjell-Ole er siviløkonom og selvstendig næringsdrivende.  Han har bakgrunn fra oljebransjen og internasjonal skipsfart hvor han blant…