Stikkord Varamedlem til kommunestyret

Helge Bostad

Helge Bostad Foto: RefleXon/Antara

Helge Bostad er en av våre veteraner og er tidligere medlem av Kommunestyret i Bærum. Han har videre sittet som medlem i både Eldrerådet og Hovedutvalget for bistand og omsorg. Helge har en lang og allsidig profesjonell karriere bak seg…

Pamela Hill Griffiths

Pamela Hill Griffiths

Pamela er styremedlem i PP Bærum. I tillegg er hun vararepresentant for Pensjonistpartiet til både kommunestyret og hovedutvalget for aldring og mestring (ALME). Pamela Hill Griffiths er en aktiv dame mange «jern i ilden». Kort oppsummert en fargerik «tusen-kunstner» med…

Hans Kristian Aag

Hans Kristian Aag - Nestleder PP Bærum
På årsmøtet til Pensjonistpartiet i Bærum 13. januar 2020 ble Hans Kristian Aag valgt til nestleder i partiets nye styre. Hans Kristian Aag er også Pensjonistpartiets representant i Hovedutvalget for bistand og omsorg (BIOM). Videre er han Pensjonistpartiets 1. varamedlem til kommunestyret. Sentralt i Hans Kristian Aags politiske fokus er hans sterke budskap om at man ikke skal akseptere at andre mener vi blir avleggs, utdatert og/eller irrelevant kun fordi vi blir eldre. Det må bli større forståelse for at eldre mennesker har erfaringer og kompetanse som samfunnet trenger.