Stikkord Varamedlem styret PP Bærum

Helge Bostad

Helge Bostad Foto: RefleXon/Antara

Helge Bostad er en av våre veteraner og er tidligere medlem av Kommunestyret i Bærum. Han har videre sittet som medlem i både Eldrerådet og Hovedutvalget for bistand og omsorg. Helge har en lang og allsidig profesjonell karriere bak seg…

Gaute Dagestad

Gaute Dagestad Foto: RefleXon/Antara

Gaute er født i Oslo, men har bodd og arbeidet mesteparten av sitt liv i Sandvika (med unntak av en svipptur til Canada for å jobbe på slutten av 1960 tallet). I 1970 etablerte han eget malerfirma sammen med sin…