Tillitsvalgtgruppe Varamedlem styret PP Bærum

Gaute Dagestad

Gaute Dagestad Foto: RefleXon/Antara

Gaute er født i Oslo, men har bodd og arbeidet mesteparten av sitt liv i Sandvika (med unntak av en svipptur til Canada for å jobbe på slutten av 1960 tallet). I 1970 etablerte han eget malerfirma sammen med sin…