Seniorfilm – Filmfestival for Seniorer 2021

Livsbejaende kulturopplevelser for seniorer i alle aldre!

Seniorfilm – Norsk Internasjonal Filmfestival for Seniorer (NIFFS), i samarbeid med Odeon Kino AS, vil høsten 2021 arrangere en inter­nasjonal filmfestival for seniorer på utvalgte kinoer i Norge. Dette vil være den første filmfestivalen i sitt slag i Norge med filmer av, om og/eller for seniorer.  Det er også bekreftet at dette vil være verdens største filmfestival for seniorer.

Festivalkalender

30. aug. – 3. sept.

 • Sandnes
 • Stavanger
 • Sotra- Ålesund

6. sept. – 9. sept.

 • Lillestrøm
 • Moss
 • Oslo
 • Sandvika
 • Sarpsborg          
 • Ski               
 • Skien

Festivalen vil være en synliggjøring av årene som senior – en fantas­tisk periode i livet hvor de fleste har mulighet til å få realisert mange drømmer man hadde som yngre samtidig som man har tid og anledning til å gi noe tilbake til samfunnet og menneskene rundt oss.

Det vil bli lagt opp et variert festivalprogram med foredrag, debatter, panel-samtaler, utstillinger og andre aktiviteter som skal bidra til å for­sterke kinoens profil og posisjon som kulturinstitusjon hos seniorer. I tillegg vil det selvsagt være VIP gjester, røde løpere, «bobler» og all den «glitter og glam» som hører hjemme på en filmfestival. Definitivt noe å se frem i mot etter en lang og traurig korona periode.  Arrangementene vil selvsagt bli gjennomført i henhold til de enhver tid gjeldende smittevernregler på festivalstedene.

Vektlegger mulighetene!

På grunn av koronapandemien vil det enda i noen tid være usikkert hvilke filmer som blir tilgjengelige i markedet når festivalen arrangeres. Programmet for festivalen er derfor fremdeles i støpeskjeen, men festivalen vil vise det beste som finnes av både klassisk og nyere norsk og internasjonal dokumentar- og spille­film.  Engasjerende temaer, høy kunstnerisk kvalitet og gode felles filmopplevelser for et bredt sammensatt publikum vil være stikkord for det utvalg av filmer som tilbys.

Humor, «skråblikk» og selvironi er noen av verktøyene dyktige filmskapere benytter for å få oss til å se oss selv på nye måter – slik at vi kanskje finner noen flere av nøklene til egen livsglede og livskvalitet.

For­håpentligvis kan festivalen også bidra til at om­verdenen får øynene opp for hvilke fantastiske ressurser seniorer represen­terer for samfunnet.  Ressurser som både kan og vil bidra mer i den «ungdoms­fikserte» tidsalder vi lever i.

Kåring av festivalens beste seniorfilm!

I forkant av festivalen vil det på festivalens nett­side bli utlyst en konkurranse hvor deltagerne på festivalen kan stemme på festivalens beste seniorfilm. 

Vinneren vil bli annonsert på festivalens avslutnings­seremoni i Sandvika torsdag 10. september 2021.

Samtidig vil man overrekke en flott gave til en heldig festival­deltager som har vært med på å stemme frem vinnerfilmen.

Målsetting!

Målsettingen med festivalen og tilhørende aktiviteter er å synliggjøre kvaliteten og bredden i filmtilbudet slik at man motiverer seniorer til et mer aktivt og sosialt liv med utgangspunkt i kinoens posisjon som kulturformidler og lokalt sosialt samlingspunkt.

Om NIFFS

 • Ideell stiftelse registrert i Enhetsregisteret
 • Org. nr.: 926 288 210
 • Bankkonto:1506.59.37511
 • E-post: post@seniorfilm.no
 • Mob.: 479 11 777
 • URL: www.seniorfilm.no
 • Adr.: Postboks 9, 1332 Østerås