Stikkord Varamedlem til Eldrerådet

Pamela Hill Griffiths

Pamela Hill Griffiths

Pamela er styremedlem i PP Bærum. I tillegg er hun vararepresentant for Pensjonistpartiet til både kommunestyret og hovedutvalget for aldring og mestring (ALME). Pamela Hill Griffiths er en aktiv dame mange «jern i ilden». Kort oppsummert en fargerik «tusen-kunstner» med…