Tillitsvalgtgruppe Styreleder PP Bærum

Svein Sørlie

Svein Sørlie Foto: RefleXon/Antara

Svein Sørlie ble valgt til styreleder i PP Bærum på årsmøtet i januar 2020 hvor han overtok stafettpinnen etter B. Christian Jenssen. Svein er også Pensjonistpartiets representant i Bærum Eldreråd. Pensjonistpartiet i Bærum under Sveins ledelse henvender seg til alle…