Stikkord Medlem av Bistand og Omsorg

Hans Kristian Aag

Hans Kristian Aag - Nestleder PP Bærum
På årsmøtet til Pensjonistpartiet i Bærum 13. januar 2020 ble Hans Kristian Aag valgt til nestleder i partiets nye styre. Hans Kristian Aag er også Pensjonistpartiets representant i Hovedutvalget for bistand og omsorg (BIOM). Videre er han Pensjonistpartiets 1. varamedlem til kommunestyret. Sentralt i Hans Kristian Aags politiske fokus er hans sterke budskap om at man ikke skal akseptere at andre mener vi blir avleggs, utdatert og/eller irrelevant kun fordi vi blir eldre. Det må bli større forståelse for at eldre mennesker har erfaringer og kompetanse som samfunnet trenger.