Ukjent

Etter hvert som vi blir eldre blir kroppen kortere og historiene lengre.