John Kjekshus

John Kjekshus er først og fremst kjent for folk i Bærum som mangeårig leder i venneforeningen for Bærum sykehus (lenke til deres hjemmeside her). Det ikke så mange vet er at i løpet av sin lange yrkeskarriere har han vært med på å utvikle grunnlaget for, og deretter teste helt nye behandlingsformer for hjertesykdommer og hjertesvikt her hjemme i Norge og internasjonalt, til det som fortsatt er lærebokstoff.

John er 84 år, gift med Elin, noe han har vært i over 60 år, har 3 barn, og 8 barnebarn og et oldebarn. Han bor på Haslum.