John John Bruseth

Hverdagshelter i Bærum!

Forfatteren, journalisten, artisten og filantropen John John Bruseth er i gang med et nytt spennende bokprosjekt med arbeidstittelen «Stående applaus – hverdagshelter fra Bærum». Dette skal bli en praktbok som i tekst og bilder vil presentere 30 hverdagshelter fra Bærum. Samarbeidspartner er den unge spennende fotografen Antara.

Historiene disse personene forteller individuelt og som et kollektiv, vil gi et enestående, inspirerende og positivt bilde av hva det vil si å være et engasjert menneske – og det å se muligheter der andre ser vanskeligheter og problemer.

Boken har målsettinger som går utover det å gi velfortjent honnør til mennesker som bidrar i lokalsamfunnet. PP Bærum støtter bokprosjektet fordi vi tror at ved å forsterke stemmene til disse rollemodellene vil andre driftige personer i vårt lokalsamfunn finne inspirasjon til å engasjere seg i aktiviteter som gjør Bærum til et enda bedre sted å bo.

Særlig viktig for PP Bærum er at John John og de personer han presenterer vil fokusere på de muligheter det ligger i det å være senior – en flott periode av livet hvor man kan få realisert mange av de drømmer man hadde som yngre samtidig som man har tid og anledning til å gi noe tilbake til samfunnet.

PP Bærum anmoder derfor alle medlemmer, velgere og sympatisører om å foreslå kandidater til denne boken – slik at vi kan få vist frem hvilken varm, inkluderende og omsorgsfull kommune Bærum er.

Vi trenger alle en gang i blant å bli minnet om personer som gjør en forskjell i hverdagen. 

Kjenner du eller vet du om en slik person, så kan du nå nominere han eller henne til bokprosjektet «Stående applaus» ved å fylle ut og sende inn skjemaet under.

Din kandidat