Bærum rådhus Foto: Kjetil Ree Wikipedia

Fylkestings- og kommunevalget 2019

Resultatet for Pensjonistpartiet i Bærum ble tilfredsstillende. Partiet fikk ca. 200 flere stemmer enn i 2015, de fleste basert på forhåndsstemmer. Som resultat fikk vi inn vår representant i kommunestyret, Kjell-Ole Heggland. Og etter forhandlinger er vi nå også representert i BIOM (Hovedutvalger for bistand og omsorg) og Eldrerådet.

Partiet lar med dette høre sterkt fra seg og vil bli lagt merke til når det gjelder saker av interesse for alle pensjonister i Bærum.