Et verdikonservativt idégrunnlag

Pensjonistpartiet er et verdikonservativt parti som bygger sitt politiske arbeid på kristne og humanetiske verdier, norsk kulturarv samt folkestyrets og lokaldemokratiets idégrunnlag. Vi ønsker å bevare naturen, fremme et humant og omsorgsfullt samfunn, samt verne om individets verdi og verdighet.