Brev fra bestemor

Bærums befolkning i første rekke

Kjære velgere,

Tenk på Bærum som en stor, norsk bedrift. Den har mer enn 12 000 ansatte og omsetter for mer enn 10 milliarder kroner i året. Når du betaler skatt til kommunen, blir du også deleier av bedriften. Du er også svært avhengig av at bedriften og dens produkter. Følgelig må du være opptatt av at din bedrift skal styres effektivt og godt. Ved kommunevalget 9. september skal vi velge hvem som skal sitte i styret til denne viktige bedriften. Det er derfor vesentlig for resultatet at de valgte representantene til kommunestyret har den nødvendig kompetanse og ledererfaring til å kunne utøve et aktivt og godt lederskap.

Tradisjonelle politiske skillelinjer som blå, rød og grønn, er i denne sammenhengen uinteressante. Man bør se lengre enn til partiprogrammene, for i kommunepolitikken skal fokus være på lokale saker og problemstillinger.  Det er ofte motsetning mellom de løsninger som er best for Bærums befolkning og de politiske prioriteringer de store landsdekkende partiene må foreta for å oppfylle løfter de har gitt til sine velgere i andre deler av landet.  

Økt utbygging av Fornebu, nedprioritering av Bærum sykehus for å bygge nytt sykehus i Drammen, foreslåtte bompengeringer på E18, Politireformen, osv. er grelle eksempler på beslutninger hvor interessene til Bærums befolkning har måttet vike fordi lokalpartiene som også er representert på Stortinget, må ta utenforliggende hensyn.

Det er problematisk at noen av våre lokale kommunestyrerepresentanter har flere hatter og/ eller at partiene de representerer i slike vanskelige saker sitter på begge sider av forhandlingsbordet.  Pensjonist­partiet i Bærum har ingen bindinger eller føringer fra sentralt hold som hindrer oss i å lytte til Bærums befolkning – om hvordan de ønsker kommunen vår skal se ut i fremtiden.  Våre politiske representanter er seg alltid 100 % bevisst at de er i tjeneste for Bærums innbyggere.  

Når det nye kommunestyret konstituerer seg til høsten, vil Pensjonistpartiet fortsette sitt arbeid for å høyne bevisstheten rundt de etiske og demokratiske utfordringer kommunens politikere og kommuneadministrasjon møter i hverdagen.  Vi ønsker å invitere de andre partiene i kommunestyret til konstruktive drøftinger om hvordan etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i kommunen kan styrkes med ytterligere tiltak og kjøreregler.  Målet er et regelverk det vil være praktisk mulig å etterleve, slik at vi i størst mulig grad kan unngå situasjoner hvor det blir sådd tvil om troverdigheten til Bærums politikere som forvaltere av våre felles verdier og forsvarer av kommunens fellesinteresser.

Oppslutningen om Pensjonistpartiet i Bærum øker. Gjennom høy kompetanse innen flere sektorer, omfattende ledererfaring, gode forhandlinger og hensiktsmessige verdikonservative allianser, har vi i mange saker lykkes å påvirke politiske beslutninger i favør av Bærums befolkning. Med din stemme vil våre dyktige og erfarne representanter kunne gjøre enda mer for Bærums befolkning.

Stem Pensjonistpartiet i Bærum ved høstens kommunevalg!